Aletheia. Montecastello di Bivio. Serie Being There